Ostrość a przede wszystkim jakość widzenia zależy od pracy całego układu wzrokowego czyli w skrócie oczu, mózgu i mięśni okoruchowych. Informacja wzrokowa przekazywana z oczu przez nerw wzrokowy dopiero w mózgu odczytywana jest jako obraz. Prawidłowe widzenie jest możliwe tylko wtedy gdy wszystkie elementy układu wzrokowego działają odpowiednio. Terapia widzenia ma na celu usprawnienie całego układu wzrokowego a przede wszystkim zdiagnozowanie problemu i wdrożenie ćwiczeń, które pomogą ten problem rozwiązać.

Zauważyłeś, że Twoje dziecko słabiej widzi na jedno oko? Nie lekceważ tego!

Terapia widzenia jest najskuteczniejszą metodą walki z niedowidzeniem.

Wskazania

Terapia widzenia (Vision Therapy) zalecana jest szczególnie dzieciom z problemami wzrokowymi takimi jak: zez, niedowidzenie, problemami ruchowymi czy problemami w nauce, które często wynikają z nieprawidłowo działającego układu wzrokowego, który można wyćwiczyć.

Ćwiczenia wzrokowe są uzupełnieniem rehabilitacji przed i po operacji zeza. Terapia jest pomocna u osób, które przeszły udar, wylew lub uraz mózgu i muszą widzenia nauczyć się od nowa, ponieważ widzą podwójnie lub mają ograniczenia w polu widzenia.

Szczególnie u osób, które pracują w bliży, najczęściej przy komputerze, występują zaburzenia akomodacji objawiające się bólami głowy, zamazywaniem obrazu oraz ogólnym dyskomfortem w czasie pracy. W ich przypadku ćwiczenia wzrokowe pozwalają na zmniejszenie napięcia akomodacyjnego i wykluczenie towarzyszących objawów.

Z terapii widzenia może skorzystać każdy pacjent bez względu na wiek, u którego istnieje potrzeba usprawnienia funkcji układu wzrokowego.

Diagnostyka

Podczas doboru korekcji bierzemy pod uwagę: ruchy oczu, stopień widzenia obuocznego, aktualny stan konwergencji i zakresów adaptacyjnych dla całego układu wzrokowego. Jeżeli zdiagnozowane zostaną jakieś nieprawidłowości zalecane są ćwiczenia opracowywane indywidulanie dla każdego pacjenta, w zależności od jego potrzeb oraz możliwości. Mają one na celu poprawę jakości i ostrości widzenia, a co za tym idzie poprawę komfortu życia.

Terapię prowadzimy według zaleceń International Examination and Certification Board of COVD i jej byłego przewodniczącego Prof. Willis Clem Maplesa, który jest autorytetem w zakresie rozwoju widzenia oraz terapii wzrokowej.

Ćwiczenia w gabinecie uzupełniane są tymi wykonywanymi w domu. Po badaniu pacjenci (w przypadku dzieci rodzice) instruowani są, w jaki sposób wykonywać ćwiczenia w ramach „pracy domowej”. Czas, jaki pacjent powinien poświęcić na terapię w domu jest różny, jednak zazwyczaj nie przekracza 20 min dziennie. Efekty pracy oceniane są na kontrolach co kilka tygodni. O powodzeniu terapii w dużym stopniu decyduje systematyczność.

W terapii widzenia wykorzystywane są m.in.: berneloskop, pryzmaty, sznurek Brocka oraz wektogramy.

Korzyści

  • usprawnienie zaburzonych funkcji wzrokowych
  • poprawa widzenia obuocznego
  • zmniejszenie napięcia akomodacyjnego
  • poprawa komfortu pracy w bliży
  • poprawa ruchomości mięśni okoruchowych
  • usprawnianie funkcjonalnego widzenia
  • poprawa umiejętności czytania oraz rozumienie czytanego tekstu, zmniejszając tym niechęć do nauki
  • poprawa samopoczucia i samooceny pacjentów z zezami jawnymi